Bibliotheek van de Academie van Franeker

Friesland in 1813

X-b Academie van Franeker

Historische bijzonderheden omtrent hetgeen vóór en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland van 1810 tot 1813 in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen.

Door W. Eekhoff, archivaris der stad Leeuwarden. Naar offieciële beescheiden en berigten van tijdgenooten bewerkt. Namens het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde uitgegeven als feestgave bij de viering van het vijftigjarig herwonnen volksbestaan van Nederland.

  • Het Fransche bewind
  • Vestiging van den nieuwen staat der Nederlanden
  • Friezen te wapen
  • De Gouverneur van Friesland
Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
W. Eekhoff
Jaar van uitgave:
1863
Aantal pagina's:
143
Taal:
Nederlands