Bibliotheek van de Academie van Franeker

Formeel gemeenterecht : gemeente en gemeentebestuur in en buiten rechte en in beroep

III-d

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Met samenvatting in het Frans.

Bestuurlijke verkenningen : deel 6.

Plaats van uitgave:
Delft
Uitgever:
VUGA-boekerij
Jaar van uitgave:
1966
Aantal pagina's:
258
Taal:
Nederlands