Bibliotheek van de Academie van Franeker

Evangelische gezangen om nevens Het boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden …

X-d Academie van Franeker

… op uitdrukkelijke last van Alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Een der voornaamste gedeelten van onze openbare godsdienstoefening is het gemeenschappelijk gezang, hierdoor brengt de geheele gemeente openlijk hare hulde toe aan God en den Heere Jezus Christus, onzen dierbare Zaligmaker, door den Heiligen Geest.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Johannes Allart
Jaar van uitgave:
1805
Aantal pagina's:
464
Taal:
Nederlands
Categorie: