Bibliotheek van de Academie van Franeker

Ettelijcke gronden van de Christelijcke religie klaerlijk geopent en sonderling tot de pracktijk gebracht

X-d Academie van Franeker

Toe eygening aan de studenten der H. Godtgeleertheyt in de Academien van Leyden, Franeker, Groningen en Utrecht. Vertaalt door Jacobus Koelman. Vertaling van: The common principles of christian religion (Glasgow 1659).

Een doorwrochte verhandeling over verschillende belangrijke hoofdstukken van het Christelijk geloof, en de toepassing daarvan.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Johannes en Adrianus Douci
Jaar van uitgave:
1733
Aantal pagina's:
310
Taal:
Nederlands
Trefwoord: