Bibliotheek van de Academie van Franeker

Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 78, 2016, nûmer 1/2 side 134-144 en 114-133.

  • Wiebe Bergsma: “Soort zoekt soort”, Erasums en Cammingha.
  • Fokke Akkerman: Agricola en Erasmus.
  • Jacob van Sluis: Erasmus, Tiara en de eerste collectie van de Franeker academiebibliotheek.
  • Tom Deneire: Erasmus, Viglius van Aytta en het Ciceronianisme.