Bibliotheek van de Academie van Franeker

Een vroege schetskaart van de wegen van Het Bildt

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 68, 2006, nûmer 1/2.

  • J.H. Holsbrink: Een vroege schetskaart van de wegen van Het Bildt.
  • S.J. Faber: De toegankelijkheid van de elf Friese vroedschappen (1700-1750).
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2006
Aantal pagina's:
78
Taal:
Fries