Bibliotheek van de Academie van Franeker

Een trilogie: Van Goorle, Martena en Harinxma

VI-a Fryske Akademy

It Beaken, Jiergong 76, 2014, nûmer 2/3.

Biografie van David van Goorle die zich na de Pacificatie van Gent in dienst gesteld heeft van Willem van Oranje als financieel deskundige. David van Goorle senior trouwt met Swob van Martena in de Hofkapel op het Binnenhof te Den Haag, waarschijnlijk eind 1590. Er zijn aktes over de afwikkeling van de nalatenschap van David van Goorle senior en de bemoeienis van Juw van Harinxma daarmee.

Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2014
Aantal pagina's:
260
Taal:
Fries