Bibliotheek van de Academie van Franeker

Een geval van encephalocele posterior

V-b GGZ

Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van den Rector Magnificus Dr. W. Vogelsang, hoogleraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, volgens het besluit van den senaat der Universiteit te verdedigen tegen de bedenkingen van de faculteit der geneeskunde op dinsdag 26 october 1920 des namiddags te 4 uur door Willem Johannes van den Hoven van Genderen, arts Geboren te Batavia.

Plaats van uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Zuidam
Jaar van uitgave:
1920
Aantal pagina's:
78
Taal:
Nederlands