Bibliotheek van de Academie van Franeker

Droege fuotten : onderzoeksgids voor de Friese waterstaatsgeschiedenis

V-c Natuur en Techniek

Deze gids vertelt in grote lijnen de geschiedenis van de Friese waterstaat en geeft een overzicht van alle instellingen die in de loop ter tijd op dit terrein een rol hebben gespeeld.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Ryksargyf
Jaar van uitgave:
1998
Aantal pagina's:
176
Taal:
Nederlands
ISBN:
9080434426