Bibliotheek van de Academie van Franeker

Disputationes Exercitii Gratia : een inventarisatie van disputaties verdedigd onder Sibrandus Lubbertus, Prof. Theol. te Franeker 1585-1625

VI-b Franeker

Samengesteld & bewerkt door Prof. dr. Ferenc Postma. Met een ten geleide door J. Veenhof. In deze geannoteerde bibliografie zijn ca. 90 disputaties bijeengebracht, die onder leiding van Sibrandus Lebbertus, hoogleraar in de theologie aan de Hogeschool van Franeker, tot stand kwamen. In de publieke dispuut-colleges legde de student een tussentijdse proeve af van zijn wetenschappelijke vorderingen door onder leiding van een hoogleraar zijn in druk uitgegeven stellingen te verdedigen.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
VU Uitgeverij
Jaar van uitgave:
1985
Aantal pagina's:
99
Taal:
Nederlands