Bibliotheek van de Academie van Franeker

De vrije zee Mare liberum

III-c Recht en omgeving

Een uiteenzetting over het recht van de Nederlanders om handel te drijven in Oost-Indië door Arthur Eyffinger. Verschenen ter gelegenheid van 400 jaar Mare Liberum (de vrije zee), 1609-2009.

De korte verhandeling ter verdediging van de vrijheid van zeevaart en handel werd vierhonderd jaar geleden op verzoek van de VOC gepubliceerd door de toen 25-jarige Haagse advocaat Hugo de Groot. De aanwezigheid van de Compagnie in Indische wateren en haar handelsactiviteiten aldaar werden scherp aangevochten door de Spaanse Kroon, die het alleenrecht in dat werelddeel claimde. Het geschil lag ter tafel bij de onderhandelingen die in 1609 leidden tot het Twaalfjarig Bestand met Spanje.

Mare liberum verscheen anoniem, in voorjaar 1609. De in het werkje verwoorde stelling lokte scherpe reacties uit, ook vanuit Engeland. Het was de opmaat voor twee bilaterale conferenties en een eeuw van scherpe rivaliteit, inclusief drie zee-oorlogen, tussen de twee grootste handelsmogendheden van de 17e eeuw.

Plaats van uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Jongbloed Juridische Boekhandel
Jaar van uitgave:
2009
Aantal pagina's:
264
Taal:
Nederlands
ISBN:
9789070062507
Categorie: