Bibliotheek van de Academie van Franeker

De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland

X-b Academie van Franeker
  • van den tijd der Batavieren tot aan den dood van Graaf Jan van Holland (eerste afdeeling eerste stukjen)
  • van de Vereeniging der Nederlanden onder Karel V tot aan den dood van Prins Willem I (tweede afdeeling eerste stukjen)
  • van het jaar 1672 tot aan den vrede van Rijswijk (derde afdeeling tweede stukjen)
  • van den vrede te Rijswijk tot aan den dood van Prins Willem IV (derde afdeeling derde stukjen)
  • van de Omwenteling van 1795 tot aan die van 1813 (vierde afdeeling tweede stukjen)

Vijf delen uit de twaalfdelige serie. Door Mr. Jacob van Lennep (1802-1868) aan zijne kinderen verhaald.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
P. Meijer Warnars
Jaar van uitgave:
1850 - 1854 (deel 1 3e druk, deel 2-5 2e druk)
Aantal pagina's:
183, 283, 235, 223, 247
Taal:
Nederlands