Bibliotheek van de Academie van Franeker

De statenvertaling 1637-1937

II-a Bijbel

Facsimile van de eerste uitgave van dit werk uit 1937 ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Met bijdragen van Doede Nauta.

Van de Staten-Generaal werd in 1618 verwacht, dat zij alle kosten zouden dragen die verbonden waren aan het vervaardigen van de nieuwe Bijbelvertaling. Pas in 1626 konden Bogerman en zijn beide collega’s een begin maken met het gemeenschappelijke werk aan het OT. Een jaar later werd de vertaling van het NT ter hand genomen. Op 17 september 1637 kon de Bijbel dan eindelijk aan de Staten-Generaal worden overhandigd.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Uitgeverij Ton Bolland
Jaar van uitgave:
1977
Aantal pagina's:
196
Taal:
Nederlands