Bibliotheek van de Academie van Franeker

De seniele paranoia

V-b GGZ

Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van den Rector Magnificus, Mr. C. van Vollenhoven, hoogleraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid, voor de faculteit der Geneeskunde te verdedigen op vrijdag den 15den december 1916 te 4 uren, door Johan Leon van Lier, arts, Geneesheer aan het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen Meerenberg te Bloemendaal. Geboren 1883 te Amsterdam.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
H.G. van Dorssen
Jaar van uitgave:
1916
Aantal pagina's:
147
Taal:
Nederlands