Bibliotheek van de Academie van Franeker

De Schieringers en De Vetkoopers

X-b Academie van Franeker

Romantisch-dramatische tafereelen uit de geschiedenis van Friesland in de VIe eeuw.

Door Mr. A. van Halmael Jr. De Heer van halmael, schoon zelf geen Fries van geboorte, behoort onder de ijverigste voorstanders en beoefenaars van Friesche Geschiedenis en Oudheden. In deze bundel worden de bekende twisten tusschen Schieringers en Vetkoopers tot een dramatischen historiespel verwerkt. Het dramatiseren der geschiedenis is den Heere van Halmael zeer goed toevertrouwd.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
G.T.N. Suringar
Jaar van uitgave:
1841
Aantal pagina's:
213
Taal:
Nederlands