Bibliotheek van de Academie van Franeker

De Lutheranen in Nederland : tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden

II-b Kerkgeschiedenis

Dit fraai uitgevoerde, rijk geïllustreerde boek beschrijft de wording en ontwikkeling van de Lutherse kerk in Nederland, tussen het katholicisme en calvinisme. INHOUD Antwerpen, vluchtelingen en vestigingen gemeenten in de Noordelijke Nederlanden, organisatie rond Woord en Sacrament, letter en geest in de 17e en 18e eeuw, piëtisme en rationalisme, de scheuring, de kerk in de 19e eeuw, op weg naar eenheid rond de belijdenis.

Plaats van uitgave:
Dieren
Uitgever:
De Bataafsche Leeuw
Jaar van uitgave:
1983
Aantal pagina's:
175
Taal:
Nederlands
ISBN:
9067070106