Bibliotheek van de Academie van Franeker

De landgemeente in Friesland

X-b Academie van Franeker

Art. 217 der gemeentewet.

Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaags recht aan de hoogeschool te Groningen, op gezag van den Rector Magnificus Dr. W. Hecker, hoogleeraar in de Faculteit der bespiegelende Wijsbegeerte en fraaie Letteren, in het openbaar te verdedigen door Albertus Abraham Frederik van Panhuijs, van Winschoten, op zaterdag den 20sten maart 1869, des middags te 1 uur.

Plaats van uitgave:
Groningen
Uitgever:
J.B. Huber
Jaar van uitgave:
1869
Aantal pagina's:
285
Taal:
Nederlands