Bibliotheek van de Academie van Franeker

De laatste bewoners van Lycklama State

X-d Academie van Franeker

Door Frisius, pseudoniem van Jan van der Veen Azn (*1810 – 1885)

Uitvoerige levensbeschrijvingen in romanvorm. De Lycklama state lag ten oosten van Wolvega en is naar verluidt aan het begin van de 17e eeuw gebouwd. De state werd gebouwd door grietman Rinco van Lycklama. Rinco werd in 1626 grietman na Marcus Lycklama, de hoogleraar aan de Universiteit van Franeker. [Wikipedia]

Plaats van uitgave:
Heerenveen
Uitgever:
F. Hessel
Jaar van uitgave:
1852
Aantal pagina's:
307
Taal:
Nederlands