Bibliotheek van de Academie van Franeker

De Hogerhuis-zaak

VI-b Waadhoeke

Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector Magnificus Dr. J. Kok, hoogleraar in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, in het openbaar te verdedigen in de aula der universiteit op dinsdag 12 mei 1964 te 16.00 uur door Ulbe Durk Hannema, geboren te Franeker.

Plaats van uitgave:
Drachten
Uitgever:
Uitgeverij Laverman N.V.
Jaar van uitgave:
1964
Aantal pagina's:
187
Taal:
Nederlands