Bibliotheek van de Academie van Franeker

De herkomst van het Karelsprivilege

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 67, 2005, nûmer 2.

  • J.R.G. Schuur: De herkomst van het Karelsprivilege.
  • P.H. Pellenbarg, W.J. Meester en J. Dijkema: Het image van de Friese steden. Subjectieve waardering van ondernemers voor vestigingsplaatsen in Friesland.
  • Anne Tjerk Popkema: In reaksje op Rolf Bremmer syn Hjir is eskriven.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2005
Aantal pagina's:
136
Taal:
Fries