Bibliotheek van de Academie van Franeker

De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van Friesland oost ende west

X-a Topstukken Academie van Franeker

Beginnende van d’eerste Geheuchenis ende voltrocken tot op het jaar na Christi Geboorte 1583.

Christianus Schotanus (1603-1671) In leer gebonden met stempel op voorkant, standaardwerk uit 1660 met 17 portret-gravures. De eerste druk werd in Franeker uitgebracht in 1658. Het vervolgens in 1664 uitgebrachte Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt omvatte alleen de kaarten en plattegronden.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Joost Pluymer
Jaar van uitgave:
1660
Aantal pagina's:
929
Taal:
Nederlands