Bibliotheek van de Academie van Franeker

De Geschiedenis van Barradeel

VI-b Waadhoeke

Kornelis Siderius uit Oud-Beyerland en Jan Siderius uit Emmen, beide geboren in Tzummarum. Overdruk van een artikelen-serie, verschenen in de Franeker Courant. Barradeel is een voormalige gemeente in het noordwesten van de provincie Friesland, in de Bouwhoek en heeft bestaan tot 1984. Barradeel telde op 1 januari 1983 6698 inwoners en had een oppervlakte van 66,98 km². Minnertsga was oorspronkelijk de hoofdplaats van Barradeel. In 1832 werd het Sexbierum.

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
Telenga's drukkerij
Jaar van uitgave:
1950
Aantal pagina's:
248
Taal:
Nederlands