Bibliotheek van de Academie van Franeker

De beteekenis der olivopontine atrophie voor de kennis van het palaio en neo-cerebellum

V-b GGZ

Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op gezag van den Rector Magnificus Mr. J.C. Naber, hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, volgens besluit van den senaat der universiteit, tegen de bedenkingen van de faculteit der geneeskunde te verdedigen op dinsdag 27 februari 1923, te 3 ure des namiddags, door Gabe Hoeneveld arts in Alkmaar geboren 1891 te St. Anna-Parochie.

Plaats van uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Zuidam
Jaar van uitgave:
1923
Aantal pagina's:
69
Taal:
Nederlands