Bibliotheek van de Academie van Franeker

De archieven van de universiteit te Franeker 1585-1812

VI-b Franeker

Inventarisatie van de archieven van de Franeker Universiteit die zich in het Rijksarchief bevinden, voorzien van een uitvoerige inleiding. Overigens bevindt een gedeelte van de archiefstukken van de Franeker Universiteit zich in de Provinciale Bibliotheek.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Rijksarchief in Friesland
Jaar van uitgave:
1985
Aantal pagina's:
339
Taal:
Nederlands