Bibliotheek van de Academie van Franeker

De abdij van Corvei en de kerk van Leeuwarden

II-e Reformatie

Door Dr. Eelco Verwijs, archivaris-bibliothecaris van Friesland en Schoolopziener.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Hugo Suringar
Jaar van uitgave:
1864
Aantal pagina's:
77
Taal:
Nederlands