Bibliotheek van de Academie van Franeker

Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant

X-a Topstukken Academie van Franeker

Beginnende vanden jaere nae des werelds scheppinghe 3635 ende lopende tot den jaere nae de gheboorte Christi 1622. Met schoone figûren ende een landts, ende steed, caerten verciert.

Standaardwerk met gravures van Aldgisl, Redbad en Grutte Pier.

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
Jan Lamrinck
Jaar van uitgave:
1622
Aantal pagina's:
913
Taal:
Nederlands