Bibliotheek van de Academie van Franeker

Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant

X-a Topstukken Academie van Franeker

Beginnende vanden jaere nae des werelds scheppinghe 3635 ende lopende tot den jaere nae de gheboorte Christi 1622. Met schoone figûren ende een landts, ende steed, caerten verciert.

Standaardwerk met gravures van:

  • Friso (fol. 6)
  • Aldgisl (fol. 65)
  • Redbad (fol. 70)
  • Sicco Siaerdama (6e boek fol. 166)
  • Regnerus Camminga (7e boek fol. 186)
  • Hessel van Martena (7e boek fol. 187)
  • Albrecht van Saxen (12e boek fol. 350)
  • Georg van Saxen (13e boek fol. 384)
  • Grutte Pier (14e boek fol. 421)
Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
Jan Lamrinck
Jaar van uitgave:
1622
Aantal pagina's:
913
Taal:
Nederlands