Bibliotheek van de Academie van Franeker

Causatives and Accomplishments : The case of Chinese ba

VI-d

Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. L. Leertouwer, hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid, volgens besluit van het college van dekanen te verdedigen op donderdag 1 oktober 1992 te klokke 14.15 uur door Rintje Pieter Eelke Sijbesma geboren te Utrecht in 1960.

Plaats van uitgave:
Dordrecht
Uitgever:
ICG printing
Jaar van uitgave:
1992
Aantal pagina's:
204
Taal:
Engels met een samenvatting in het Nederlands