Bibliotheek van de Academie van Franeker

Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst

II-b Kerkgeschiedenis

Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk, een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek. Deel I en II.  Door H. Hasper, bewerkt door Ds. W. de Graaf te Zaltbommel. Stichting geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen.

Calvijn wil liederen, die zo getrouw mogelijk het Woord van God en het erfgoed van de Kerk doorgeven. Ook moeten het liederen zijn die door velen tegelijk samen gezongen kunnen worden, opdat zij haar Heere en Koning op een Hem behagelijke wijze zal kunnen loven. Er is geen tijd dichters aan te stellen en hij wil niet een mengeling van bestaande liederen, dus maakt hij ze zelf.

Plaats van uitgave:
Groningen
Uitgever:
De Vuurbaak
Jaar van uitgave:
1976
Aantal pagina's:
1147
Taal:
Nederlands
ISBN:
9060153308