Bibliotheek van de Academie van Franeker

Biografie en Arbeidersbeweging

???

It Beaken Jiergong 71, 2009, nûmer 1/2 side 103-130.

Temanûmer oer Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Piter Jelles Troelstra.

  • Yme Kuiper: Inleiding, de arbeidersbiografie nader bekeken.
  • Johan Frieswijk: Biografische aspecten van de geschiedschrijving van de arbeidersbeweging in Friesland.
  • Yme Kuiper: Van charismatisch leider tot ethisch leidsman. Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Friesland rond 1890.
  • Jan Willem Stutje: Het charisma van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919).
  • Piet Hagen: Piter Jelles Troelstra als Fries, Nederlander en internationalist.
  • Johan Frieswijk: Twee grote socialistische voormannen in debat (1902).
  • Rients Faber: Geen Wilhelmus, maar Fries volkslied. Uit het leven van de anarchist Sjoerd Aukes Tolsma.