Bibliotheek van de Academie van Franeker

Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de Kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments

II-a Bijbels

Door last van de Hoog-mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.

Herdruk naar de uitgave van de Stereotype platen van het Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap.

Bevat ook:

  • Het boek der Psalmen, benevens eenige Gezangen.
  • Catechismus of Onderwijzing in de Christelijke Leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt.
  • Belijdenisse des geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland, overgezien in de Synode-Nationaal, laatst gehouden te Dordrecht en uit last derzelve uitgegeven, om voortaan inde Nederlandsche Kerken alleen voor authentiek gehouden te worden.
  • De vijf artikelen tegen de Remonstranten, ofte oordeel van de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken van de Vereenigde Nederlanden, gehouden binnen Dordrecht in den jare 1618 en 1619, over de bekende vijf hoofdstukken der leere, waarover in de Gereformeerde Kerken dezer Vereenigde Nederlanden verschil is gevallen.
  • Kort begrip der Christelijke religie voor die zich willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal.
  • Liturgie der Gereformeerde Kerken in Nederland.
  • De Ziekentroost, welke eene onderwijzing is in het geloof en den weg der zaligheid, om gewillig te sterven.
  • Kerken-Ordening, gesteld in de Nationale Synode te Dordrecht 1619.
Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Uitgeversgenootschap Biblia
Jaar van uitgave:
1926
Aantal pagina's:
1243, 292, 120
Taal:
Nederlands