Bibliotheek van de Academie van Franeker

Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke boekken des Ouden en des Nieuwen testaments

II-a Bijbels

Uit de Oorspronkelijke talen in onse Nederlansche tale getrouwelijk overgeset. Door last van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der Verenigde Neder. en Volgens ’t besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618 en 1619 tot Dordrecht.

Plaats van uitgave:
[Amsterdam]
Uitgever:
[De Compagnie]
Jaar van uitgave:
1762
Taal:
Nederlands
Trefwoord: