Bibliotheek van de Academie van Franeker

Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments

X-d Academie van Franeker

Uyt de oorspronkelyke talen in onze Nederlandsche tale getrouweyk overgezet. Door last van de Hoog Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaaren 1618 ende 1619.

Statenvertaling (of Statenbijbel) met origineel leren band met 8 koperen hoeken en 2 haken (1 haak ontbreekt) met op voor- en achterkant koperen plaat in het midden, en met koperen strip langs rug. Folio formaat.

De statenvertaling is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht, de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen.

Plaats van uitgave:
Dordrecht
Uitgever:
Hendrick, Jacob en Pieter Keur
Jaar van uitgave:
1700
Aantal pagina's:
826
Taal:
Nederlands