Bibliotheek van de Academie van Franeker

Biblia. Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments

II-c Bijbels aan de ketting

Met het boek der Psalmen en Gezangen bij de Hervormde Kerk in gebruik.

De twee Bijbels die in de bibliotheek van de Academie van Franeker aan de ketting liggen zijn gebruikt door de ouderlingen en diakenen van de Hervormde Gemeente te Franeker.

Van 1622 tot 1683 lagen de boeken van de Universiteit van Franeker aan de ketting. In 1622 besloot de Franeker senaat – het voltallige college van professoren – om ‘uit de academiekas 10 florijnen beschikbaar te stellen om kettingen te laten maken’ waarmee de boeken, die in de bibliotheek waren ingebracht uit schenkingen van verschillende personen, veilig bewaard konden worden. Na 1683 werden de kettingen verwijderd en werden de boeken voortaan met de rug naar voren in de kast geplaatst.

De kettingen en klampen die aan deze bijbels zijn bevestigd zijn gemaakt door smederij Fopma te Harlingen.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
H. Brandt, D. Onder de Linden, P. Schouten, J. de Groot in Compagnie
Jaar van uitgave:
1786
Aantal pagina's:
145 folio's
Taal:
Nederlands