Bibliotheek van de Academie van Franeker

Bericht aan het Friessche Volk, betrekkelijk de plechtigheden tot herstel en verbetering der Academie te Franeker

X-c Academie van Franeker

Op den 14, 15 en 16 november L.L. Uit naam der Commissie van Gedeputeerden waarneemende de Zaaken van het Collegie.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Dirk van der Sluis
Jaar van uitgave:
1797
Aantal pagina's:
5
Taal:
Nederlands