Bibliotheek van de Academie van Franeker

Angiographic coronary atherosclerosis trials : design, methodology, and results focussing on the Regression Growth Evaluation Statin Study, “REGRESS”

V-d Mens en Gezondheid

Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. L. Leertouwer, hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid, volgens besluit van het college van dekanen te verdedigen op woensdag 29 mei 1996 te klokke 16.15 uur door Johan Wouter Jukema, geboren te Emmeloord in 1962.

Plaats van uitgave:
Epe
Uitgever:
Smeets en Hagenbeck
Jaar van uitgave:
1996
Aantal pagina's:
277
Taal:
Engels, met samenvatting in het Nederlands
ISBN:
909009394X