Bibliotheek van de Academie van Franeker

Afscheidsrede van mijne leerlingen, bij het aftreden als gewoon hoogleeraar te Franeker

X-d Academie van Franeker

Uitgesproken door J.A.C. Rovers den 16 juni 1873. 1826 was voor mij een hoogst gewigtig jaar. ik werd benoemd tot buitengewoon hoogleeraar te Franeker. Deze betrekkiing had ik niet begeerd … want van de eene zijde, van Utrecht naar Franeker te vertrekken, een landstadje van het toen nog zoo afgelegen Friesland, had voor den in het noorden geheel onbekende weinig bekoorlijks.

Plaats van uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Kemink en Zoon
Jaar van uitgave:
1873
Aantal pagina's:
44
Taal:
Nederlands