Bibliotheek van de Academie van Franeker

Acta ofte handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi

X-a Topstukken Academie van Franeker

Ghehouden door autoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618 ende 1619.

Plaats van uitgave:
Dordrecht
Uitgever:
Isaack Jansz Canin
Jaar van uitgave:
1621
Aantal pagina's:
382
Taal:
Nederlands
Trefwoord: