Bibliotheek van de Academie van Franeker

Academisch Onderwijs in Franeker en Groningen 1585-1843 ijver en wedijver

VI-b Franeker

De herdenking van het feit dat de Franeker academie 400 jaar geleden werd gesticht, is voor het Groninger Universiteitsmuseum aanleiding geweest aan de betrekkingen, die er in de loop der eeuwen tussen de beide instellingen hebben bestaan, een tentoonstelling te wijden.

Plaats van uitgave:
Groningen
Uitgever:
Universiteitsmuseum
Jaar van uitgave:
1985
Aantal pagina's:
106
Taal:
Nederlands
ISBN:
903670004