Bibliotheek van de Academie van Franeker

Door het beschikbaar stellen van literatuur willen we onze historische wortels en actuele activiteiten tot uitdrukking laten komen. Onze collectie bestaat uit ongeveer 500 boeken, het betreft voornamelijk schenkingen. Onderwerpen waarop verzameld wordt: Universiteit Franeker, de vier vakgebieden van de Academie van Franeker, gemeente Waadhoeke en de stad Franeker. Een speciale categorie vormt de proefschriften van geleerden die in de loop der jaren in Franeker zijn gepromoveerd. Waar mogelijk wordt via links verwezen naar scans van de boeken, interessante websites en boekbesprekingen in de nieuwsbrief van de Academie van Franeker. De boeken zijn ter inzage in de leeszaal. De bibliotheek van de Academie van Franeker is te bezoeken tijdens openstelling van de Botniastins.

Voor vragen over de collectie of het schenken van boeken kunt u contact opnemen met onze bibliothecaris via bibliotheek@academiefraneker.nl.

Zoek boeken