Bibliotheek van de Academie van Franeker

Het geheim van Tolsum : een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje

VI-a Fryske Akademy

Temanûmer It Beaken. Jiergong 71, 2009, nûmer 3/4.

  • K.A. Worp: Van Tolsum naar Oxford en vice versa.
  • W.J. Zwalve: De akte van Tolsum en het Romeins recht.
  • Marjan C. Galestin: Terug naar Tolsum.
  • Goffe Jensma: Autoriteit en argument. De receptie van het plankje van Tolsum.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2009
Aantal pagina's:
351
Taal:
Fries