Bibliotheek van de Academie van Franeker

1666 De Ingelske fuery op Flylân en Skylge

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 79, 2017, nûmer 3/4.

  • Rob Leemans en Jan de Vries: 1666 De Ingelske fuery op Flylân en Skylge.
  • Paul C. van Royen: Het belang van Vliestroom en Texelstroom voor de koopvaardij.
  • Adri P. van Vliet: Van centraal naar decentraal. De marineorganisatie tijdens de Republiek.
  • Jaap de Kam: De Engelse Zeeoorlogen.
  • Gijs Rommelse and Roger Downing: Holmes’s bonfire.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2017
Aantal pagina's:
216
Taal:
Fries