Rûzje Wyn van regisseur Ester Eva Damen

  • 22 mei 2024
  • 20:00 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Rûzje Wyn – beeldvertelling Ester Eva Damen en Tsead Bruinja

‘Hok van Rou’ is het eerste deel in de reeks beeldvertellingen Rûzje Wyn (Fluister Wind) die regisseur Ester Eva Damen maakte samen met Friese dichters Tsead Bruinja, Nynke Laverman en Elmar Kuiper, steeds rondom een Fries gedicht. Onder meer deze beeldvertelling presenteren Ester Eva Damen en Tsead Bruinja op woensdag 22 mei. 

Een deel van haar jeugd woonde Ester Eva Damen in Fryslân. Ze keerde terug met de camera om aansluiting te zoeken bij een tijd die ze in haar leven apart had gezet. Het horen van de Friese taal bracht haar bij vergeten gevoelens. Hok van Rou is gemaakt in samenwerking met Tsead Bruinja. Hij was in 2019 en 2020 Dichter des Vaderlands. Bruinja woont en werkt in Amsterdam. Ester Eva deelde met hem haar herinneringen aan schuurfeesten op het Friese platteland. Dat leidde tot een gedicht en de film Hok fan Rou.

Het programma op 22 mei bestaat verder uit de korte Friestalige film As de Fisken (Nederlands ondertiteld), die Ester Eva Damen samen met Nynke Laverman maakte, een inleiding van Ester Eva Damen, de korte Friestalige film Minskewolf (Nederlands ondertiteld) die Ester Eva Damen samen met Elmar Kuiper maakte en Friese gedichten door Tsead Bruinja. Het programma duurt iets langer dan de gewoonlijke 60 minuten in verband met de vertoning van drie films.

Ester Eva Damen en Tsead Bruinja
Ester Eva Damen werkt als (scenario-)schrijver en maakt korte films en installaties. Daarnaast geeft ze les, werkt ze als adviseur voor het Fonds Podiumkunsten en schrijft ze freelance over film. Ze werkt in een atelier in de NDSM Kunststad in Amsterdam. Ze volgde de Rietveld Akademie (schilderen) en de Nederlandse Filmacademie (scenario & regie) en had een werkperiode aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten (film/video). Tsead Bruinja is dichter en woont in Amsterdam. Hij studeerde Engels en Fries in Groningen en was medeoprichter van het festival Dichters in de Prinsentuin. In 2019 en 2020 was Bruinja Dichter des Vaderlands.

College bijwonen?

Het publiekscollege van 22 mei 2024 start om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Grand Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding krijgt u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.

 

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?