Promotie Annalies Outhuijse

  • 25 juni 2019
  • 16:15 uur
Martinikerkk
Breedeplaats 2
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Promotie Annalies Outhuijse

De wijsheid van toen. De kennis van nu.

Op 25 juni a.s. zullen oude tijden herleven en is Franeker weer even het academisch centrum van het Noorden. Annalies Outhuijse, geboren en getogen in Franeker, zal haar juridische proefschrift verdedigen in de Martinikerk in Franeker.
De verdediging start om klokslag 16:15 uur en is voor het publiek vrij toegankelijk.

In haar onderzoek heeft Annalies uitgezocht waarom bestuurlijke boetes die worden opgelegd aan bedrijven vanwege het vormen van kartels veel vaker en veelal met succes bij de rechter worden aangevochten dan gebruikelijk is voor andere zaken.

Annalies maakt met liefde gebruik van het feit dat het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen in 1996, vanwege haar geschiedenis als universiteitsstad (1585 – 1811), Franeker als promotieplaats heeft aangewezen voor promovendi met een Friese afkomst of een Fries onderwerp.

Zoals ook bij eerdere promoties in Franeker, zal de Academie van Franeker de logistieke ondersteuning bieden die bij deze bijzondere gelegenheid nodig is. Wat deze promotie voor de Academie nog extra bijzonder maakt is dat Annalies in haar vrije tijd secretaris is van het Academiebestuur en dus zelf nauw betrokken is bij de terugkeer van de Academie in de stad die twee jaar geleden in gang is gezet.