Prof. dr. Nynke Boonstra – Verpleegkunde in de GGZ

  • 07 februari 2024
  • 20:00 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Verpleegkunde in de GGZ

Het vak van psychiatrisch verpleegkundige is nog maar jong. Desondanks heeft dit vak een enorme transformatie doorgemaakt: van ‘gevangenbewaarder’ tot coachende verpleegkundige. Hierover vertelt hoogleraar en psychiatrisch verpleegkundige Nynke Boonstra op woensdag 7 februari 2024 bij de Academie van Franeker. 

Het vak van psychiatrisch verpleegkundige is in korte tijd flink veranderd. Het begon als oppasser/gevangenbewaarder en werd later broeder of zuster in de rol van verzorger. Vandaag de dag is de psychiatrische verpleegkunde een zelfstandige discipline. De verpleegkundige heeft een coachende rol, waarbij de focus ligt op de gevolgen van een ziekte of aandoening. De tijd dat de hulpverlener bepaalde wat goed of slecht is, zonder enige inspraak van de patiënt en diens naasten, is voorbij. In deze tijd zien we een gezamenlijk proces van afwegingen om de juiste behandeling en ondersteuning te vinden. De werkrelatie van de verpleegkundige in de ggz is dan ook het belangrijkste instrument waarmee gewerkt wordt. Naast een inhoudelijke transformatie heeft er ook op opleidingsniveau en op academisch niveau een transformatie plaatsgevonden.

Nynke Boonstra geeft in haar college een overzicht van de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep in de geestelijke gezondheidszorg. Ze bespreekt ook hoe het beroep er nu uitziet en welke kant het de komende jaren vermoedelijk opgaat. Verleden, heden en toekomst hebben invloed op de identiteit van de verpleegkundige in de ggz.

Prof.dr. Nynke Boonstra
Prof.dr. Nynke Boonstra is hoogleraar Verplegingswetenschap in de ggz aan het UMC Utrecht en lector aan NHL Stenden. Daarnaast is ze verpleegkundig specialist GGZ en directeur Zorg bij de Friese zorgorganisatie KieN VIP. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar vroegtijdige opsporing van psychoses.

College bijwonen?

Het publiekscollege van 2 februari 2024 start om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Grand Café De Doelen.

Houdt u er rekening mee dat er zonder aanmelding alleen entree mogelijk is indien er nog ruimte is.
Vol = Vol