Opening Academisch Jaar 2023-2024 – Prof. dr. Karen van Oudenhoven

  • 13 september 2023
  • 20:00 uur
Martinikerk
Breedeplaats 2
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Opening Academisch Jaar 2023 – 2024

Graag willen wij u uitnodigen om aanwezig te zijn bij de opening van het Academisch Jaar op woensdag 13 september 2023 in de Martinikerk.

De opening zal gedaan worden door Prof. dr. K. van Oudenhoven.

De stand van het land
En de speciale positie van de Friezen

Karin van Oudenhoven zal vanuit het perspectief van het SCP ingaan op de bijzondere positie van Fryslân.
Wij verwachten, aangezien zij zelf uit Fryslân afkomstig is, een boeiend betoog.

Karen van Oudenhoven-van der Zee is sinds 1 oktober 2022 directeur van het SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau. Daarvoor was zij conrector van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan die universiteit. Eerder werkte zij als decaan aan de Universiteit Twente en als hoogleraar Organisatiepsychologie en directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Karen van Oudenhoven studeerde psychologie, is gespecialiseerd in Persoonlijkheidspsychologie en Arbeids- en Organisatiepsychologie en promoveerde in de Sociale en Gezondheidspsychologie. Sinds 2001 heeft zij achtereenvolgens leerstoelen bekleed op haar vakgebied aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Naast haar huidige functie bij de VU bekleedt Karen een Leerstoel Interculturele Competentie, om onderzoek te doen naar management van culturele diversiteit in organisaties. Ze is medeoprichter en voorzitter van het initiatief Meer Kleur aan de Top en adviseert onder andere het Rijksmuseum.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en vernemen graag of u komt. Aanmelding kan eenvoudig via onderstaand formulier.

De slides van dit college zijn weer op te vragen via info@academiefraneker.nl.

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?