Online college: De Decamerone (Deel 2)

  • 29 april 2020
  • 20:30 uur
YouTube kanaal Academie van Franeker

 

Inspireer een ander!

De Decamerone: afleiding in tijden van epidemie. Deel 2

Het College is “live” te volgen woensdag 29 april vanaf 20:30 uur op het YouTube kanaal van de Academie van Franeker.

Online College ‘De Decamerone Deel 2’ door Prof. em. Rolf Bremmer

In twee colleges wordt door Prof. em. Rolf H. Bremmer Jr. – emeritus hoogleraar Middeleeuwse Engelse Taal en Literatuur  en emeritus bijzonder hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Leiden – de Decamerone in de schijnwerpers gezet. Het eerste college (op 22 april) gaat vooral over Italië in de veertiende eeuw, over politiek, kunst, wetenschap en economie. Het biedt de achtergrond voor het tweede college (29 april) waarin Boccaccio naar voren treedt, die samen met Dante en Petrarcha beeldbepalend is voor de Italiaanse literatuur van die tijd. Het accent valt natuurlijk op de Decamerone zelf en waar dat boek nou eigenlijk over gaat.

 

Achtergrondinformatie:

Weinig middeleeuwse literatuur is zo populair gebleven als de Decamerone van Giovanni Boccaccio. Het boek speelt in het Florence van 1348, als daar de pest heerst. De lijken stapelen zich op in de straten, het is vreselijk. Tien jongelui ontmoeten elkaar achterin een kerk en besluiten de stad te ontvluchten naar een buitenhuis in de heuvels. Daar doden ze de tijd met het elkaar vertellen van verhalen. Honderd prachtige korte ‘novelles’ in tien dagen. Verhalen over liefde en trouw, overspel en bedrog, geloof en schijnheiligheid, maatschappijkritiek en lijdzaamheid, wijsheid en stompzinnigheid. Het hele bonte leven van die tijd trekt aan onze ogen voorbij: soms herkenbaar, soms vervreemdend.

 

Aanbevolen voorbereiding of naslagwerk:

Koop en (her)lees: Giovanni Boccaccio, Decamerone, vertaald door Frans Denissen (Amsterdam: Athenaeum – Polak & van Gennep).
Voor extra profijt van de colleges lees uit dit boek: Voorrede en Inleiding op Dag 1; Dag 1: novelles 1–4; Dag 2: novelle 4 en 5; Dag 3: novelle 2 en 10 + slot; Dag 4: novelle 5 en 7; Dag 5: novelle 9; Dag 6: novelle 7 en 10 + slot; Dag 7: novelle 7; Dag 8: novelle 3; Dag 9: novelle 3 en 10; Dag 10: novelle 10 + slotwoord van de schrijver.
Als u elke dag een half uurtje leest is het makkelijk te doen. Pas op, want het kan verslavend zijn!