Nederland in klimaat- en energietransitie

  • 12 februari 2020
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Uitverkocht!

Nederland in klimaat- en energietransitie: CO2-opslag en waterstof. Instrumenten van de toekomst of kortstondige hype?

De spreker hierover is J.J.A. Waverijn, LLM.

Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen worden steeds meer en nieuwe maatregelen onderzocht, getest en uitgevoerd. Ondertussen is het hernieuwbare deel van de gebruikte energie in Nederland nog altijd kleiner dan tien procent.

De vele toekomstscenario’s opgesteld door de overheid, industrie en academici brengen aan het licht dat de visies en mogelijkheden uiteenlopen. Ondertussen wordt de richting waarin onze samenleving kan veranderen om duurzaam te functioneren duidelijker en zijn sterke trends en potentieel van bepaalde energiebronnen te signaleren.

In dit publiekscollege wordt tegen deze achtergrond ingegaan op recente ontwikkelingen in Nederland en relevante vragen. Hoe ziet de energievoorziening in Nederland er in 2030 en 2050 uit? Welke maatregelen hebben potentie, en welke niet? Is de Noordzee straks één groot windmolenpark?

Daarbij zal onder meer aandacht worden besteed aan twee veelbesproken technologieën: CO2-opslag en waterstof. Hierbij wordt ingegaan op de rol die CO2-opslag en waterstof kunnen of moeten spelen in het verminderen van uitstoot en de transitie naar een duurzame maatschappij en komen economische overwegingen aan bod.

Spreker Jaap Waverijn is advocaat bij Stibbe in Amsterdam waar hij deel uitmaakt van het Energy & Industry team. Met zijn team- en kantoorgenoten werkt hij aan zowel grote als innovatie energieprojecten, waaronder windparken op zee en land, waterstof projecten en CO2-afvang en opslag, allen van idee tot realisatie en verkoop of buitenbedrijfstelling.

Daarnaast is Jaap Waverijn promovendus aan het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability van Rijksuniversiteit Groningen en oprichter van Energy Law Research Community ENERLEX. Zijn onderzoek richt zich op het formuleren van juridische oplossingen die de energietransitie goedkoper kunnen maken en investeringen stimuleren. Hij heeft onder meer gepresenteerd en gedoceerd aan de Universiteit van Oxford, de Florence School of Regulation en de George Washington University School of Law (in Washington DC, VS). In 2018 won hij een publiekprijs bij het bij het presenteren van zijn onderzoek in 3 minuten.

Presentatie van zijn onderzoek.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 12 februari 2020 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen.