Mr. Annalies Outhuijse – Taal en recht: hoe het Fries bijdraagt aan de kwaliteit van de rechtspraak

  • 13 december 2023
  • 20:00 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Taal en recht: hoe het Fries bijdraagt aan de kwaliteit van de rechtspraak

Het mogen gebruiken van het Fries in de rechtspraak lijkt op papier geregeld, maar in de praktijk blijken alle partijen er mee te worstelen en kan de behoefte niet altijd worden vervuld. Wat gaat er goed in praktijk, hoe vaak wordt het gebruikt en wat is er nodig om het Fries in de rechtspraak duurzaam te borgen? Dat alles zal mr. dr. Annalies Outhuijse bespreken in dit publiekscollege. Ook gaat zij in het bijzonder in op de vraag hoe het gebruik van de Friese taal de kwaliteit van de rechtspraak kan bevorderen en waarom dit voor de rechtszoekende en de gehele maatschappij van belang is.

Mr. Annalies Outhuijse
Annalies Outhuijse is bestuursrechtelijk advocaat bij Stibbe in Amsterdam en bestuurder van DINGtiid. DINGtiid is het wettelijk adviesorgaan voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie  Fryslân  en heeft als taakstelling het bevorderen van de gelijke positie van de Friese taal en de Nederlandse taal in de provincie Fryslân. Eerder sprak Annalies over dit onderwerp samen met de president van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bij de DINGtiid-lezing van 4 november. Deze kunt u hier teruglezen.

College bijwonen?

Het publiekscollege van 13 december 2023 start om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Grand Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding krijgt u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?