Lezing ‘’Stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) voor Fryslân en de Republiek’’

  • 21 september 2022
  • 20:00 uur
De Rank
Zilverstraat 36
 Franeker

Inspireer een ander!

Stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) voor Fryslân en de Republiek

Willem Lodewijk is een van de toonaangevende stadhouders uit de tijd dat Nederland een republiek werd. Toch is hij veel minder bekend dan zijn neef Maurits, die stadhouder buiten het noorden was. Hoe valt dit te verklaren? Twee jaar geleden werd de 400ste sterfdag van Willem Lodewijk grootschalig herdacht. Wat heeft dit opgeleverd en wat is intussen de stand van zaken wat betreft onze kennis over Willem Lodewijks bijdrage aan de geschiedenis van de Republiek en Fryslân?
Deze vragen stelt Joop Koopmans centraal in de openingslezing van de reeks lezingen in het kader van 25 jaar Stichting Nassau en Friesland.

Joop W. Koopmans is universitair hoofddocent Vroegmoderne Geschiedenis RU Groningen en voorzitter Koninklijk Fries Genootschap / Keninklik Frysk Genoatskip.
Hij publiceerde o.a.: In de bijrol? De eigentijdse weergave van stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) in prenten (in Willem Lodewijk. Stadhouder en strateeg (1560-1620-2020), red. Hanno Brand, Joop W. Koopmans. Hilversum 2020.

Folder: Folder Nassaustichting.

Inloop: 19:30 uur
Start lezing: 20:00 uur
Gratis toegang

Let op: De lezing is in De Rank!

Aanmelden graag via:
contact@nassau-en-friesland.nl

Meer informatie: http://www.nassau-en-friesland.nl