Lêsber Fryslân yn Frjentsjer

  • 25 maart 2020
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

I.v.m. de Corona-uitbraak vervalt dit college!

Het Duo-college “Lêsber Fryslân yn Frjentsjer” zal gegeven worden door Doeke Sijens en Theo Kuipers.

Doeke Sijens (schrijver en bibliothecaris tevens recensent Friese literatuur) zal spreken over Trinus Riemersma, skriuwer yn Frjentsjer. (In het Fries)

Theo Kuipers (verbonden aan Tresoar) zal in het Nederlands spreken over:
Achttiende eeuwse bijnamen van Franekers door Paulus Liger.
Waarheid of verzinsel?
Wie was eigenlijk Paulus Liger en waardoor is hij bekend gebleven?
Wat is de waarde van zijn geschrift met bijnamen van zijn Franeker medeburgers?
In de korte bijdrage wilt Theo Kuipers laten zien dat bijnamen het beeld van het verleden kunnen verlevendigen. Ze geven kleur en geur aan het dagelijks leven maar geven ook informatie over omgangsvormen, werkzaamheden en gezagsverhoudingen. Voor wie er gevoelig voor is, voltrekt zich een beeld waarin dorre persoonsgegevens van de Franeker burgerij, getransformeerd worden tot kleurrijke en levensechte personen.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 25 maart 2020 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding is er alleen toegang indien er plaats beschikbaar is. U loopt het risico dat er geen plaats voor u is.